DF fordobler straffen for besiddelse af skydevåben

Bandemedlemmer og rockere, der besidder skydevåben, skal straffes hårdere. Og det bliver de nu!
DF har nemlig sikret, at kriminelle som minimum ryger to år bag tremmer for besiddelse af ulovlige skydevåben. Og hvis en rocker eller et bandemedlem trykker på aftrækkeren, så overvejer vi helt at smide nøglen væk.

Den seneste tid har aviserne været spækket med historier om episoder, hvor kriminelle bander skyder om sig i gader og stræder. Historierne viser med al tydelighed, at besiddelse og brug af skydevåben er et stigende problem rundt om i landet.
De farlige skydevåben er ikke kun en trussel i de kriminelle miljøer, men skaber også utryghed blandt almindelige borgere, der helt uforvarende risikerer at blive ofre for interne bande- og rockeropgør.

I 2014 hævede man fra politisk hold strafferammen for ulovlig besiddelse af skydevåben. Dengang satte man minimumsstraffen til et år. Den seneste tids mange skudepisoder rundt om i landet har imidlertid vist vigtigheden af at skærpe straffen yderligere. Derfor gik DF til dette års finanslovsforhandlinger med en ambition om, at besiddelse og brug af ulovlige skydevåben skulle straffes endnu hårdere.

Det betyder, at vi nu har hævet minimumsstraffen fra et til to år for uretmæssig besiddelse af skydevåben. I 2017 afsættes således 19 mio. kr. til formålet, mens vi fra 2018 og frem har budgetteret med 28 mio. kr. årligt.

Hos DF er vi glade for, at det fremadrettet får hårdere konsekvenser at besidde ulovlige skydevåben. For os er målet er trygt og sikkert Danmark, hvor lovbrydere straffes, og lovlydige frit kan bevæge sig rundt på gader og stræder uden at skulle frygte at ende som skydeskive i et bandeopgør.