DF vil pumpe nyt liv i de danske sygehuse

Alle danskere, der kommer på sygehuset, har ret til kompetent og hurtig behandling. Desværre har sparekniven ramt de danske sygehuse unødigt hårdt de senere år. Det skaber ikke kun utryghed blandt patienterne, men trækker også store veksler på vores sundhedspersonale, der må storme rundt for at imødekomme de urealistiske høje effektivitetskrav.

Dansk Folkeparti ønsker at pumpe nyt liv i vores sygehusvæsen. Danskerne har krav på et sundhedsvæsen i verdensklasse, men det kræver en økonomisk saltvandsindsprøjtning, hvis vores sygehuse også fremover skal tilbyde de allerbedste behandlingsmuligheder.

For Dansk Folkeparti er patienternes og personalets ve og vel altafgørende. Derfor vil vi blandt andet afskaffe det nuværende produktivitetskrav, der betyder, at offentlige sygehuse hvert år skal levere 2 procent mere end året før.

Kvalitet bør altid vægte højere end et givent procenttal, som nemt kan blive en stressfaktor for vores dygtige plejepersonale og i yderste konsekvens føre til fatale fejl. Det kan ingen være tjent med.

Dansk Folkeparti lægger derfor op til, at der skal afsættes flere penge til sundhedsvæsenet. Vi mener, at standarden skal højnes, så alle kan føle sig trygge ved et besøg på sygehuset. Danmark bør og skal have et sygehusvæsen, der tilbyder behandlinger, som ikke går på kompromis med kvalitet og service.

Fra 2007 til 2020 er omkring en femtedel af sygehusenes sengepladser blevet skåret væk.
I Dansk Folkeparti frygter vi, at vi får et sygehusvæsen, der har for lidt plads til at hjælpe alle vores syge medborgere. Derfor mener vi, at der brug er for at investere noget mere i vores sundhedssektor fremadrettet.

For Dansk Folkeparti er det altafgørende, at de danske sygehuse snarest får tilbudt en hjælpende hånd, så vi fortsat sikrer danskerne et sundhedsvæsen i topklassen.
Lad os nu en gang for alle droppe sparekravene og vise vores sygehusansatte og mange syge medborgere den respekt, de fortjener.