Ordførerposter

pr. 5. oktober 2016

Beredskabs- og hjemmeværnsordfører samt veteran- og ældreordfører Jeppe Jakobsen

Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted

Boligordfører Merete Dea Larsen

Børneordfører Pernille Bendixen

Dyrevelfærdsordfører Karina Due

Erhvervs- og vækstordfører Hans Kristian Skibby

Erhvervsuddannelsesordfører Marlene Harpsøe

EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth

Finansordfører René Christensen

Fiskeriordfører Ib Poulsen

Folkeskoleordfører Alex Ahrendtsen

Forbrugerordfører Dorthe Ullemose

Forsvarsordfører Marie Krarup

Fødevareordfører Lise Bech

Gymnasieordfører Marie Krarup

Handicapordfører Karina Adsbøl

Idrætsordfører Karin Nødgaard

Indfødsretsordfører Christian Langballe

IT- og teleordfører Jan Rytkjær Callesen

Kirkeordfører Christian Langballe

Klima- og Energiordfører Mikkel Dencker

Kommunalordfører Susanne Eilersen

Kulturordfører Alex Ahrendtsen

Landbrugsordfører Lise Bech

Ligestillingsordfører Karina Adsbøl

Medieordfører Morten Marinus

Miljøordfører Pia Adelsteen

Ordfører for det danske mindretal / Sydslesvig Martin Henriksen

Ordfører for det tyske mindretal Jan Rytkjær Callesen

Ordfører for Færøerne Henrik Brodersen

Ordfører for Grønland Søren Espersen

Ordfører for landdistrikter og øer Mette Hjermind Dencker

Ordfører for Nordisk Råd Jan-Erik Messmann

Retsordfører Peter Kofod Poulsen

Ordfører for udviklingsbistand og social dumping Claus Kvist Hansen

Ordfører vedr. Grundloven Søren Espersen

Politisk ordfører Kristian Thulesen Dahl

Postordfører Henrik Brodersen

Psykiatriordfører Liselott Blixt

Skatteordfører Dennis Flydtkjær

Socialordfører Karin Nødgaard

Sundhedsordfører Liselott Blixt

Transport- og færdselsordfører Kim Christiansen

Turismeordfører Tilde Bork

Uddannelses- og forskningsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl

Udenrigsordfører Søren Espersen

Udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen