EU-politik

Vi siger nej til EU-forfatningen 

Folkelig indflydelse findes kun i nationalstater, hvor folket føler en naturlig samhørighed. Vi er modstandere af udviklingen i EU, som går i retning af Europas Forenede Stater. Dansk Folkeparti ønsker et tæt og venskabeligt samarbejde i Europa, men samarbejdet skal begrænses til områder som handelspolitik, miljøpolitik og teknisk samarbejde. Vi er modstandere af indførelsen af en europæisk politisk union.

Danmark skal vedblive at være en suveræn stat. Det betyder, at ingen lov eller beslutning må sættes højere end Danmarks Riges Grundlov. Dette er selve kernen i vor EU-politik.

72 millioner tyrkere venter på gratis adgang til Europa. Dansk Folkeparti er i dag det eneste parti, du kan være sikker på aldrig vil acceptere Tyrkiet som EU-land.