DF sikrer bedre genoptræning til hjerneskadede

Hvert år rammes cirka 20.000 voksne og 1.500 børn af en hjerneskade. En stor del af disse skader skyldes blodpropper eller blødninger i hjernen, men også ulykker på arbejdet, i hjemmet eller i trafikken er årligt årsag til et stort antal hjerneskader herhjemme.   

For at hjælpe de ramte videre med en ny og anderledes tilværelse er god og effektiv genoptræning altafgørende. DF har på finansloven for 2017 sikret 20 mio. kr., der skal bruges til at højne kvaliteten på genoptræningsområdet for hjerneskadede. De 20 mio. kr. afsættes over en fireårig periode frem mod 2020. For at sikre at pengene bliver brugt, der hvor behovet er størst, foretages indledningsvis et eftersyn af den nuværende genoptræningsindsats. Det såkaldte serviceeftersyn forventes tilvejebragt i løbet af 2017.  

Mange hjerneskadede oplever, at hverdagen bliver mere besværlig. Det, der før var en selvfølge, bliver pludselig svært og uoverskueligt. Med den rigtige genoptræning kan den hjerneskadede generhverve mange af de kropslige og kognitive funktioner, som kan være gået tabt i forbindelse med en hjerneskade. Effektiv genoptræning er essentiel for, at den hjerneskadede kan vende tilbage til en hverdag, der så vidt muligt minder om den, den ramte havde, før hjerneskaden indtraf.     

Hos Dansk Folkeparti håber og tror vi, at de ekstra millioner kan være med til at gøre en forskel - ikke kun for hjerneskadeofrene, men også for de pårørende, der ligeledes får vendt op og ned på deres liv, når ulykken rammer. DF vil gerne være med til at lette hverdagen for de hjerneskadede og deres kære, og vi mener, at bedre og mere målrettet genoptræning er et vigtigt skridt i den retning.

For mere information om hjerneskader kan du besøge Hjerneskadeforeningens hjemmeside. Klik her for at tilgå siden.