Folketingsmedlemmer - klik på navn for kontaktoplysninger

Partiformand
Politisk ordfører
Gruppeformand

Søren Espersen
Næstformand
Udenrigsordfører
Ordfører for Grønland
Ordfører vedr. Grundloven
 

Martin Henriksen
Gruppesekretær
Udlændinge- og integrationsordfører
Ordfører for Europarådet og for det danske mindretal/Sydslesvig
 

Karin Nødgaard
Medlem af gruppebestyrelsen
Socialordfører og idrætsordfører
 
 
 

Pia Kjærsgaard 
Formand for Folketinget
 
 
Miljøordfører
 

Handicapordfører og
ligestillingsordfører

 

Folkeskoleordfører
Kulturordfører

Sundhedsordfører
Psykiatriordfører

 
 

Bent Bøgsted
Beskæftigelsesordfører
 
Finansordfører
 
 
 
Transport- og bygningsordfører
Færdselsordfører

Uddannelses- og forskningsordfører
 

 

 
 
 
Ordfører for landdistrikter og småøer
 

Mikkel Dencker
Klima- og energiordfører
 
Kommunalordfører
 
Skatteordfører
 

Marie Krarup
Forsvarsordfører
Gymnasieordfører
 
Christian Langballe
Kirkeordfører
Indfødsretordfører
 
Medieordfører

Hans Kristian Skibby
Erhvervs- og vækstordfører
Fiskeriordfører
Fødevareordfører
Landbrugsordfører
Dyrevelfærdsordfører
Ordfører for udviklingsbistand
og social dumping
Pernille Bendixen
Børne- og familieordfører
 
Turismeordfører
Retsordfører
IT- og teleordfører
Ordfører for det tyske mindretal
Forbrugerordfører
Postordfører
Ordfører for Færøerne
Boligordfører
 
 
Ældreordfører samt beredskabs-, hjemmeværns-
og veteranordfører
Ordfører for Nordisk Råd
 
 
 
Erhvervsuddannelsesordfører