Kristian Thulesen Dahls ugebrev

- mandag den 11. august 2014

En ny udlændingepolitik rykker tættere på - hvis danskerne vil…

Af og til fortælles historien om, at debatten om indvandringspolitikken er gået væk. Som om det var noget, der skulle overstås. Jeg har derimod været af den opfattelse, at debatten hele tiden har været spil-levende. At det mest har været nogle partiers (og mediers) ønske, at debatten gik væk. Hvis man ikke selv talte om indvandringspolitikken, gjorde andre det nok heller ikke…

Men sådan er det ikke! Hele tiden har der i befolkningen været en debat. Om indvandringens konsekvenser for vort samfund. Moske-byggeri. Andel af såkaldt tosprogede i skolerne. Danske værdiers retræte i daginstitutioner, skoler og andre offentlige institutioner. Kriminalitet i ghetto-områderne. Antal sigtede blandt asylsøgere. Og de seneste uger har denne debat så igen fundet vej til medierne. Til stor gene for regeringen – for det sætter spot på konsekvenserne af den politik, Helle Thorning-Schmidt og Margrethe Vestager fører.

I Dansk Folkeparti glæder vi os naturligvis over, at der igen er stor opmærksomhed om indvandringspolitikken. For det er afgørende, at der føres en ansvarlig politik. Specielt på dette område kan man jo ikke bare lige lave tingene om igen, når først det er kørt af sporet.

Og en ansvarlig indvandringspolitik er helt afgørende, hvis vi fortsat skal have tryghed i Danmark. Og debatten er helt nødvendig, idet regeringen siden valget i 2011 gennem en lang række lempelser har gjort det mere attraktivt for udlændinge at komme til Danmark. Stik imod de løfter som Socialdemokratiet afgav før sidste folketingsvalg.

Måske netop derfor forsøger Socialdemokratiet igen og igen at benægte, at der er sket vigtige ændringer, mens De Radikale omvendt ser ud til at have det helt fint med lempelserne. Helt konkret har lempelserne medført en markant stigning i antallet af asylansøgere og familiesammenføringer.

Det har selvfølgelig haft betydning, at starthjælpen, kontanthjælpsloftet og pointsystemet er blevet ophævet. Lige som det er blevet tilladt for nogle asylansøgere at bo og arbejde uden for asylcentrene. Kravene til at få dansk statsborgerskab er også lempet gevaldigt. For eksempel er kravet til selvforsørgelse nu, at man blot skal have været i beskæftigelse i 2,5 år ud af de seneste fem år mod tidligere 4,5 år.

Konsekvenserne af disse i alt over 30 ændringer, er til at tage at føle på. I 2013 søgte 7.557 asyl i Danmark, det er næsten dobbelt så mange som i 2011. Der er også flere asylansøgere, der får opholdstilladelse. I 2013 fik hver tredje opholdstilladelse, mens det i de første måneder af i år var to af tre. Samme tendens ser vi, når det gælder familiesammenføringer, hvor der er sket en stigning på 50 procent. Således var antallet af familiesammenføringer i 2013 det højeste siden 2002!

Den stærke tilstrømning af asylansøgere kan mærkes. Rundt om i landet har Udlændingestyrelsen som følge af presset i stor hast placeret grupper af asylansøgere i små lokalsamfund, uden at de lokale har fået indflydelse på placeringen. Flere steder har der selvsagt været protester over dette. Og når man ved, at hver fjerde asylansøger i 2013 blev sigtet for kriminalitet, kan man godt forstå bekymringerne.

De mange lempelser er i øvrigt heller ikke gratis for skatteyderne. Ca. en milliard kroner ekstra på området hvert eneste år, vurderes regeringens politik at koste. Penge, der kunne bruges på ældre eller på sygehusene i stedet.

Der er behov for hurtigst muligt at ændre på disse forhold. Som en start at få udlændingepolitikken tilbage til det, som den var før Helle Thorning-Schmidt blev statsminister. Derfor glæder jeg mig rigtig meget over, at Venstre i sidste uge på sit sommergruppemøde præsenterede et oplæg, der tager fat på dette vigtige område.

Jeg er glad for Venstres ønske om at indføre forskellige regler alt efter oprindelsesland. Det er grundlæggende fornuftigt, at indvandrere til Danmark vurderes i forhold til deres evne til at integrere sig. At kravene øges til de, som ellers efterfølgende vil skabe større konflikter i det danske samfund, er en helt naturlig måde for et land at gebærde sig på.

Jeg glæder mig også over, at Venstre nu ser ud til at være med på en kritisk gennemgang af de internationale konventioner. Dansk Folkeparti har foreslået netop dette i Folketinget, men hidtil har der ikke været den store lydhørhed over for idéen. Med Venstres nye kurs kan vi se frem til at få det vedtaget, hvis altså flertallet i Folketinget skifter ved det kommende folketingsvalg og en ny regering kommer til.

Endelig vil jeg også nævne det positive i, at Venstre er med på, at vi skal ændre forholdene for asylansøgere, så det bliver mindre attraktivt at søge til Danmark. Vi ser jo som bekendt gerne en helt grundlæggende ændring af asylpolitikken, så hjælpen i langt højere grad sker i flygtningenes nærområder i stedet for i Danmark. Så langt har vi ikke Venstre med endnu, men vi vil presse på for en sådan ændring.

Der er naturligvis også ting i V-oplægget, som vi i DF ikke er glade for. Eksempelvis den del af udspillet, der omhandler arbejdskraftsindvandring. Venstre mener, at det skal være muligt for en udlænding fra eksempelvis Argentina at komme til Danmark, hvis vedkommende kan skaffe sig et arbejde, der giver mere end 215.000 kroner årligt. Den beløbsgrænse er ganske enkelt for lav, for selvfølgelig skal det først og fremmest være ledige danskere, der får arbejde her i landet. Vi skal jo bruge vores egen ledige arbejdskraft, før vi tager flere ind udefra. Det er logik.

Helt overordnet ændrer det dog ikke ved, at Venstres ændrede tilgang til udlændingeområdet lover godt for mulighederne i forhold til for alvor at få gjort noget ved problemerne. Også i forhold til at sikre en hård og konsekvent linje over for kriminelle asylansøgere, menneskesmuglere, overtrædelser af indrejseforbud og så videre.

Nu ved danskerne så nemlig, at hvis der kommer et andet flertal i Folketinget efter det kommende folketingsvalg, så får vi en markant bedre og mere ansvarlig indvandringspolitik. Det vil sige, at det nu er op til danskerne at afgøre, hvilken udlændingepolitik, de ønsker.

Der ér et klart valg. Danskernes valg. Det er glædeligt!

Med venlig hilsen

Kristian Thulesen Dahl
 
 
 
 
 
 Tilbage
 Print