Dyrevelfærd

Vi vil tilgodese naturen og dyrene

Kravene til, hvordan vi behandler miljøet, skal være skrappere og skal følges af alle. Forbrugerne skal være sikre på, at de fødevarer, der sælges, er af højeste kvalitet og uden skadelige stoffer.

Dyremishandling skal straffes hårdt, og vi skal have omfattende lovgivning, der beskytter og giver dyrene de bedst mulige leveforhold. Vi har alle set de hjerteskærende billeder af, hvordan slagtekvæg lider på døgn-lange transporter ned gennem Europa. Ifølge EU´s regler må man gerne mishandle dyr på denne måde. Men det finder vi os ikke i! Vi forlanger, at Danmark går enegang og standser dyreplageriet - uanset hvad EU siger. Alt andet vil være uanstændigt!