Dragør lokalforeningByrådsmedlem og Næstformand 

Birger Larsen

 
 

 


 


Tak til alle vælgere 

Ca. halv million stemte på
Morten Messerschmidt til EU i 2014
 
Dansk Folkeparti har sat Dragør på rette kurs
Men vi er kun lige begyndt, og vi er klar til endnu mere ansvar.
Vi har modet, vi har viljen, og vi har kræfterne. Så nu skal vi videre.
Vi vil bruge vore 2 mandater i byrådet de næste 4 år til maximal indflydelse 
Det du stemmer
er dig selv
 
Dansk Folkeparti
Dragør

Stem lokalt
Dragør vores by
Vi tager dig &
Dit valg alvorligt
Læs mere om:
DF_- Dragør Lokal NY Bestyrelse
DF Dragør Takker for 10 år i DF bestyrelse
EU- RETSFORBEHOLD DEBAT ANNONCE DRAGØR NYT
Til Jeres behagelige orientering:
Acceptabelt niveau for kriminalitet ?
Kriminalitet i Dragør.
Godt Nytår
I ønskes alle en glædelig jul
Byrådsmedlemmer
DFs ordførertale ved budgetvedtagelsen
Dragør Brandvæsen nedlægges nu.
EU VALG
DF på Dragør marked 2014
Læserbreve:
Trafikken kommer nu i fokus
Et forsinket velkommen til Dragør til Palle J Jens
det åbne brev om forholdene på Plejecenteret
Vis arkiv 
Pressemeddelser
21-09-2013
Budgetforlig i Dragør imellem A - V - DF den 19/9 - 2013 kl 01:00
18-12-2010
Kristian Thulesen Dahl: Vi skal klæde venstrefløjen af
18-12-2010
DF kræver styr på salt-situationen
11-12-2010
Dansk Folkeparti lancerer ”Danmark til salg”-kampagne
DF-annoncer
Domstolsannonce
Euroannonce

Danmark til Salg

Danmark til Salg

 

 

Støt vores Valgfond.


Intet bidrag er for lille.

Alle bidrag modtages med tak.

Send et beløb - stort eller lille - til:

Dansk Folkeparti i Dragør

FinansNetbanken


Kontonummer:

6610  0002 4598 82


Eller indmeld dig i Dansk Folkeparti på hjemmesiden
 

 

 

Til Jeres behagelige orientering

Til Jeres behagelige orientering


Morten Dreyer er nu medlem af Region H

På DFs bestyrelsesmøde blev det oplyst, at Morten Dreyer fra 1. september indtræder i regionsrådet. I debatten blev de kommende opgaver vendt. Det akutte emne er naturligvis det kommende budget, hvor vedtagelsen er blevet stærkt forsinket pga folketingsvalget. Selv om de fem regioner nu får tilført 1 1/2 milliard efter forhandlingerne, så vil en stor del de tidligere udmeldte besparelser blive fastholdt, da ny medicin og nye behandlingsmetoder koster dyrt. Budget arbejdet vil være en kamp for at besparelserne trods alt bliver til at leve med for personale og ikke mindst for patienter.
Morten Dreyer indtræder dertil i to af regionens udvalg. Følgegruppen vedr udbygning af Amager Hospital og Hvidovre Hospital. Bestyrelsen for DF er glad for en lokal amarkaner på banen med de store ændringer, der sker på hospitalerne i disse år.
Det andet udvalg er Udvalget vedr Tværsektionelt samarbejde. Det dækker over regionens samarbejde med andre organisationer. Ikke mindst med de praktiserende læger og med kommunerne. Begge områder, hvor der har været lidt knas i de sidste år. Bare tænk på akuttelefonen 1813 og skismaet imellem region og kommuner om patienters indlæggelser og deres stadig hurtigere udskrivelser til fortsat kommunal behandling.
Regionråds arbejdet vil ikke medføre ændringer i Morten Dreyers kommunalpolitiske arbejde i Dragør.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for DF i Dragør